Haftnotizen-Motiv-Sets

 1. Motiv-Set mit 2 verschiedenen Motiven im Kartonumschlag

  Motiv-Set mit 2 verschiedenen Motiven im Kartonumschlag

  250 Stück = 779,35 € / Stück = 3,12 €

  3000 Stück = 1.930,50 € / Stück = 0,64 €

  10000 Stück = 4.576,00 € / Stück = 0,46 €

  zzgl. MwSt. und Versandkosten

 2. Motiv-Set mit 3 verschiedenen Motiven im Kartonumschlag

  Motiv-Set mit 3 verschiedenen Motiven im Kartonumschlag

  250 Stück = 929,50 € / Stück = 3,72 €

  3000 Stück = 2.616,90 € / Stück = 0,87 €

  10000 Stück = 6.721,00 € / Stück = 0,67 €

  zzgl. MwSt. und Versandkosten